Kiszállitás és visszatért termékek


Kiszállitás


Házhoz szállítás bármely magyarországi címre

25.000 Forint alatti rendelés esetén 1800 Ft 
 25.000 Forint felett INGYENESOrszágos Szállító partnerünk az GLS Hungary

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-3 munkanapon belül.Visszatért Termékek


ELÁLLÁS MÓDJA

ELÁLLÁS BEJELENTÉSE

Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) elérhetőségeinken keresztül, a Savelectro részére. Ebből a célból felhasználhatja a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

BEJELENTÉS HATÁRIDEJE

Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Savelectro postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. A Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

HATÁRIDŐ SZÁMÍTÁSA

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

ELÁLLÁSI HATÁRIDŐK


14 NAPOS ELÁLLÁSI IDŐ FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

A Fogyasztót 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási jog illet meg a Savelectro webáruházában vásárolt termékekkel kapcsolatban.

A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.


TERMÉK VISSZAJUTTATÁSA

VISSZAKÜLDÉS

Lehetőség van a terméke(ke)t visszaküldeni a Savelectro raktárába.

Visszaküldési cím:

Savelectro

440068 Gheorghe Baritiu 25, Romania

Savelectro-nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.VISSZASZÁLLÍTÁS KÉRÉSE FOGYASZTÓK ESETÉN

VISSZASZÁLLÍTÁS KÉRÉSÉNEK MÓDJA

A Fogyasztó a Savelectro általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti, erre vonatkozó igény esetén vállalhatja a Savelectro a visszaszállítás megszervezését, amennyiben ennek minden feltétele adott. 

VISSZASZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

A visszaszállítás költségét a Fogyasztó köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével.

TERMÉKEK BECSOMAGOLÁSA VISSZASZÁLLÍTÁSHOZ

A Fogyasztó köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.

A sérülések elkerülése érdekében a Savelectro csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a Savelectro felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

VISSZASZÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma.

A fényképeket a Fogyasztó köteles a Savelectro Ügyfélszolgálat részére, e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen.

 VISSZASZÁLLÍTÁS ELUTASÍTÁSA

A sérülések elkerülése érdekében a Savelectro csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a Savelectro felelősséget nem vállal.

A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a Savelectro jogosult elutasítani a termék Savelectro általi visszaszállítását. Elutasítás esetén a személyes visszajuttatásra és a Vásárló általi visszaküldésre van csak lehetőség.

TERMÉK(EK) VISSZAKÜLDÉSÉNEK MÓDJA

TERMÉK TARTOZÉKAI ÉS CSOMAGOLÁSA 14 NAPON BELÜLI ELÁLLÁS ESETÉN

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetén terméket összes tartozékával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatnia a Savelectro részére.